Isang ama, pinasok ang paglalaba at pamamalantsa para maitaguyod ang pamilya

http://www.gmanetwork.com/news/evideo/166356/frontrow/isang-ama-pinasok-ang-paglalaba-at-pamamalantsa-para-maitaguyod-ang-pamilya

A father take on doing laundry and ironing job in his neighborhood inorder to support his five kids. Let s all help this poor father

Hindi pangkaraniwang hanap-buhay ang pagiging labandero para sa isang lalaki, pero para kay Cris, buong lakas niya itong ginagawa sa araw-araw para maitaguyod ang limang anak.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s